دوستانشامروز شنبه 8/30  یکی از دختران گل کلاسم کنفرانسی در مورد کلیه

ها(شکل آن -محل آن -و....)بسیار زیبا به زبان کودکانه برای دوستانش

گزارش دادو بعد از پرسیدن سوالاتی از گروه های مختلف جوایزی به رسم

یادبود به آنان هدیه کرد هم چنین مطالب کنفرانسش را پرینت گرفته و در

اختیار دوستانش قرار داد او با آوردن مولاژ مربوط به کلیه ها به صورت

ملموس و عینی به دوستانش آموزش دادکه حضور سرکار خانوم ذاکری در

کلاس نیز تشویقی برای این دختر گل هم چنین دیگر دوستاتش در انجام

این کار در آینده شد .از آترینا و والدینش کمال تشکر را دارم .

منبع اصلی مطلب : هم فکری
برچسب ها : دوستانش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : کنفرانس